آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

آموزش در صنعتي شريف

مركز آموزشهاي تخصصي كاربردي صنعتي شريف

دپارتمانهای فنی و مهندسی :  اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق  مدیریت مهندسی – مهندسی صنایع  مهندسی مکانیک - سیالات ، تاسیسات و خودرو اجرای دوره ها بصورت...

مركز آموزشهاي تخصصي كاربردي صنعتي شريف - تهران -

دوره های تخصصی مرکز آموزش صنعتی شریف

برگزاری دوره های تخصصی کاربردی فنی و مهندسی تربیت کارشناس اتوماسیون صنعتی تربیت مشاور نگهداری و تعمیرات (( اولین بار در ایران )) تربیت کارشناس تاسیسات...

sctae.sharif - تهران -

0.1098